Społeczna odpowiedzialność biznesu

W ICN Polfa Rzeszów S.A. idee odpowiedzialnego biznesu są standardem działań w obszarach konkurencyjności, zadowolenia społecznego i poprawy stanu środowiska. Wierzymy, że dzięki temu minimalizujemy ryzyko biznesowe i maksymalizujemy szansę na powodzenie firmy w długim okresie.

Dlatego też ICN Polfa Rzeszów S.A.

  • Realizuje własne krótko i długoterminowe cele z uwzględnieniem wartości promowanych przez firmę.
  • Tworzy przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami, administracją państwową i organizacjami społecznymi na rzecz budowania takich działań, które sprzyjają rozwojowi koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu.
  • Wykonuje i finansuje szereg działań w obszarach poprawy jakości życia ludzi chorych, kultury, sportu, ochrony środowiska, nauki i filantropii.
  • Firmowe spotkania ze sztuką

    Firmowe spotkania ze sztuką

    Kultura stanowi nierozłączną część ludzkiego życia, a dzięki przedsięwzięciu, jakim są "firmowe spotkania ze sztuką", ICN Polfa Rzeszów daje możliwość obcowania swoim pracownikom ze sztuką - jedną z dziedzin kultury.

VALEANTPHARMACEUTICALS INTERNATIONAL, INCVALEANTEUROPEBausch Health PolandSP. Z O.O.VALEANTPRODUKCJA KONTRAKTOWA