Certyfikaty

Accreditation certificate of foreign drug manufacturer (Japan)  
Certificate of GMP Compliance of a Manufacturer - Manufacturing+importation of Human Medicinal Products - liquids, semi-solids, granules  
Certyfikat GMP - Wytwarzanie+import produktów leczniczcyh przeznaczonych dla ludzi - formy płynne, półstałe, granulat
Certificate EN ISO 13485 
Certyfikat EN ISO 13485 
GMP Certificate (GCC States)
Registration Certificate of a Pharmaceutical Manufacturing Site (Bahrain)
Certificate of GMP Compliance of a Manufacturer - Human Investigational Medicinal Products - solid dosage forms
Certificate of GMP Compliance of a Manufacturer - Human Medicinal Products - solid dosage forms
Certyfikat GMP - Badane produkty lecznicze przeznaczone dla ludzi - formy stałe
Certyfikat GMP - Produkty lecznicze przeznaczone dla ludzi - formy stałe
Certyfikat GMP - API
Certificate of GMP Compliance of a Manufacturer - API
Good Manufacturing Practice Certificate (Turkey)
EC Certificate - Production Quality Assurance Medical Devices
Conclusion of GMP Compliance of a Manufacturer (Ukraine)
Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego PN-EN ISO 17025
Certificate of GDP Compliance of a distributor of active substances for use as starting materials in medicinal products for human use
Certyfikat GDP dystrybutora subtancji czynnych wykorzystywanych jako materiały wyjściowe przeznaczone do wytwarzania produktów leczniczych
Certyfikat EC - Zapewnienie Jakości Produkcji dla Wyrobów Medycznych
Company Registration Certificate (Iraq)
GMP Clearance Certificate (Australia) - solids
GMP Clearance Certificate (Australia) - semi solids and liquids

BAUSCHHEALTH COMPANIES INCBausch Health PolandSP. Z O.O.BAUSCH HEALTHPRODUKCJA KONTRAKTOWA