UPDATE command denied to user 'polfa_2'@'10.254.34.58' for table 'podstrony_opisy';
Polityka jakości - ICN Polfa Rzeszów S.A.

Polityka jakości

Jakość produktów oraz bezpieczeństwo pacjentów są dla ICN Polfa Rzeszów S.A. głównymi celami, dlatego we wszystkich obszarach organizacyjnych ICN Polfa Rzeszów S.A. prowadzi działania zgodnie z wytyczonymi zasadami Polityki Jakości.

Stosowany w Firmie Systemem Zapewnienia Jakości, oparty na światowym systemie GMP (Good Manufacturing Practice) daje pacjentom pełną gwarancję, że farmaceutyki produkowane w Fabryce Leków w Rzeszowie odpowiadają wszelkim możliwym standardom:

  • Zapewniona została najwyższa jakość produktu na każdym etapie jego rozwoju, produkcji, magazynowania, dystrybucji i sprzedaży.
  • Stosowane surowce i materiały są najwyższej jakości i pochodzą od kwalifikowanych dostawców
  • Zapewniony został wysoki poziom techniczny i sanitarny wszystkich pomieszczeń
  • i urządzeń produkcyjnych.
  • Organizacja produkcji wyklucza możliwość popełnienia błędu w procesie wytwórczym.
  • W procesach wytwórczych pracuje wykwalifikowany i regularnie szkolony personel.
  • Na wszystkich etapach procesu wytwórczego prowadzona jest kontrola jakości przy użyciu najnowocześniejszej aparatury i najnowszych metod analitycznych.
  • Ciągłe doskonalenie w zakresie jakości i efektywności stanowi gwarancję dalszego rozwoju produktów leczniczych produkowanych w ICN Polfa Rzeszów S.A.
VALEANTPHARMACEUTICALS INTERNATIONAL, INCVALEANTEUROPEBausch Health PolandSP. Z O.O.VALEANTPRODUKCJA KONTRAKTOWA