Misja i cele firmy

ICN Polfa Rzeszów S.A. jest częścią międzynarodowego koncernu Valeant Pharmaceuticals International,Inc  (www.valeant.com), który pracuje na rzecz ochrony zdrowia ludzi na całym świecie. Należy do grona wiodących producentów leków w Polsce. Działalność handlową w zakresie obrotu lekami wytwarzanymi przez ICN Polfa Rzeszów S.A. prowadzi Valeant Pharma Poland sp. z o.o.

Misja firmy:

Lider w działaniach na rzecz opieki zdrowotnej ludzi.

Cele firmy:

WYSOKA JAKOŚĆ PRODUKTÓW – naszym celem jest dostarczanie pacjentom leków o najwyższej jakości i skuteczności terapeutycznej.

NASTAWIENIE NA KLIENTA – naszym celem jest produkowanie farmaceutyków oraz świadczenie profesjonalnych usług w pełni zaspokajających oczekiwania i potrzeby naszych klientów.

SILNA POZYCJA FINANSOWA – naszym celem jest zapewnienie dobrej kondycji finansowej firmy, warunkującej jej ciągły harmonijny i dynamiczny rozwój.

DOBRY PRACODAWCA – naszym celem jest zapewnienie najlepszych warunków zatrudniania i rozwoju osobistego pracowników. Opieka nad rodzinami zatrudnionych oraz emerytowanymi pracownikami.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA – naszym celem jest firma etyczna, wrażliwa na potrzeby i problemy człowieka, jego środowiska, w odniesieniu do społeczności regionalnych i globalnych.

VALEANTPHARMACEUTICALS INTERNATIONAL, INCVALEANTEUROPEVALEANT PHARMA POLANDSP. Z O.O.VP VALEANTSP. Z O.O. SP. J.VALEANTPRODUKCJA KONTRAKTOWA